Техническа документация

Сертификати

Baufen Profiles
Сертификат за качество ISO 9001:2008

Baufen Profiles
Сертификат Rosenheim

Baufen Profiles
OHSAS 18001:2007 система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Baufen Profiles
Декларация за съответствие 89/106/ЕС ClassLine 60

Baufen Profiles
Декларация за съответствие 89/106/ЕС Ultima 70

Baufen Profiles
Декларация за съответствие 89/106/EЕС

Baufen Profiles
Класификационен протокол за реакция на огън

Техническа документация за всяка система

Baufen Profiles
ClassLine 60

Baufen Profiles
ClassLine 60+

Baufen Profiles
Ultima 70

Baufen Profiles
Ultima SoftLine

Baufen Profiles
ReNova

Инструкции

Baufen Profiles
Ръководство за монтаж на PVC прозорци и врати – необходима е регистрация

Baufen Profiles
Правила за вертикално укрепване – необходима е регистрация

Инструкция за настройка на машините

Baufen Profiles
Инструкция за настройка на машините – необходима е регистрация

Инструкция за отводняване и вентилиране

Baufen Profiles
Инструкция за отводняване – необходима е регистрация

Формули за разкрой

Baufen Profiles
Формули за разкрой – необходима е регистрация