Техническа документация

Сертификати

Baufen Profiles
Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015

Baufen Profiles
Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2015

Baufen Profiles
OHSAS 18001:2007 система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Baufen Profiles
Декларация за експлоатационни показатели ClassLine 60

Baufen Profiles
Декларация за експлоатационни показатели Ultima 70

Baufen Profiles
Декларация за експлоатационни показатели Maxima 88

Baufen Profiles
Сертификат Rosenheim Ultima 70

Baufen Profiles
Сертификат Rosenheim Maxima 88

Baufen Profiles
Класификационен протокол за реакция на огън

Техническа документация за всяка система

Baufen Profiles
ClassLine 60

Baufen Profiles
ClassLine 60+

Baufen Profiles
Ultima 70

Baufen Profiles
Ultima SoftLine

Baufen Profiles
ReNova

Baufen Profiles
Maxima 88

Инструкции

Baufen Profiles
Ръководство за монтаж на PVC прозорци и врати – необходима е регистрация

Baufen Profiles
Правила за вертикално укрепване – необходима е регистрация

Инструкция за настройка на машините

Baufen Profiles
Инструкция за настройка на машините – необходима е регистрация

Инструкция за отводняване и вентилиране

Baufen Profiles
Инструкция за отводняване – необходима е регистрация

Формули за разкрой

Baufen Profiles
Формули за разкрой – необходима е регистрация