Историята на стъклото
Един известен цитат твърди, че “Стъклото се появява в резултат на пясък, огън и човешко дихание”… Според историческите изследвания първите данни за производство на стъкло датират около 3500 години преди новата ера в региона на Месопотамия и Египет, а според римския хроникьор Плиний още преди 5000 години от новата ера от финикийски майстори в региона на Сирия. › Read more