line_top

line_bottom

 

Добре дошли!

През 2007 г. Бултем ООД  със съдействието на Greiner Extrusion Austria – водещ производител на екструзионна техника в Европа, стартира проект за екструзия на прозоречни системи “Baufen profiles’’Съвместно с австрийски специалисти е извършено проектиране и пускане в експлоатация  на ново модерно оборудвано производствено предприятие.

От създаването си Бултем ООД непрекъснато се развива като инвестира в проучване и разработване на нови продукти и производствени технологии, за да може успешно и своевременно да отговори на променящите се пазарни потребности.
Иновативни и ефективни, създадени в идеалните производствени условия, с гарантирано качество и произход на суровините, и напълно покриващи изискванията на световните системи за качество. Профилите BAUFEN са създадени за да  удовлетворят всички изисквания на потребителите на прозорци и врати.