Green Technology

Още от основаването си ние  в Baufen се ангажираме с устойчиво бъдеще.

Формулата, която използваме в нашето производство е специално разработена за нас без съдържание на олово, с безвредни, щадящи здравето  CaZn стабилизатори съгласно европейските изисквания за опазване на околната среда и здравето на човека.

Амбициите ни за дългия живот на нашите продукти днес водят до 100% рециклируеми профили за прозорци и врати. По този начин сме подготвени за бъдещето, в което
използването на рециклирани материали в максимална степен е стандарт.
Ако приемем, че продължителността на живота на един прозорец е около 35 години и тъй като ПВЦ може да се рециклира до десет пъти без промени в свойствата му общият жизнен цикъл на продукта може да достигне над 350 години.

Смело и без компромиси продължаваме да защитаваме нашата твърда позиция в опазването на природата и природните ресурси.
ПВЦ профилите Baufen се произвеждат с екологично чиста енергия и се
рециклират на 100% !