Контрол на качеството

Поставяйки си за цел поддържане на постоянно високо качество, ние създадохме отдел за контрол на качеството , оборудван с най-модерна технология.

Внедрена е система за управление на качеството и система за производствен контрол, която включва входящ контрол на суровини и материали и текущ контрол на готова продукция за поддържане съответствието с изискванията на европейските стандарти.

На всеки час в нашата   се изпитват образци от произведената продукция като резултатите се документират в специално създаден регистър. Следим стриктно показателите за здравина, цвят, гланц, геометрични параметри, удароустойчивост и якост на залепване на профилите.