Опит изграден до съвършенство

През 2008г. Бултем ООД създаде и стартира проект за екструзия на Baufen PVC profiles. Съвместно с Greiner Extrusion Austria и австрийски специалисти беше извършено проектиране и пускане в експлоатация на ново, модерно производствено предприятие в Хасково, България.

От създаването си ние непрекъснато се развиваме като инвестираме в проучване и разработване на нови продукти и производствени технологии, за да можем успешно и своевременно да отговорим на променящите се пазарни потребности.

Иновативни и ефективни, с гарантирано качество и произход на суровините, създадени в идеални производствени условия, Baufen напълно покрива изискванията на световните системи за качество.

В стремежа си към съвършенство и в духа на „да защитим хората и околната среда“ ние продължаваме да създаваме нашата история.